Dini

Diktatör Mussolini Müslüman yerlileri yok etmek için 20 yıl boyunca Afrika’da şiddet politikası sürdürür....
Film, Hz. İsa'ya İslamın bakış açısını ve Hristiyanlık ile İslamiyet arasındaki farklı anlayışların yanı...
Musa ve Ramses, Mısır hükümdarı ailede birlikte yetişirler. Aralarında kan bağı olmasa da birbirlerine...
VI. yüzyılda Mekke'de geçen filmde şehir ileri gelenlerinin Mekke'yi köleliğin alkol ve uyuşturucu gibi...
Kimileri henüz dünyaya geldiklerinde ilk başta korkunç bir kadere doğmuş gibi görünse de aslında...
  Filmde, Dünyanın yaratılması ile başlayan tarih içindeki varlıkların yaratılması sonra Hz.Adem ve Hz.Havva'nın yaratılışları...
Barabbas Hikayeye göre, Hz.İsa'nın çarmıha gerileceği gün bir bayram günü olduğu için, gelenekler gereği, vali...
Tanrı, Adem'i ve Havva'yı Cennet Bahçesi'nden attı. Çünkü Havva konuşan şeytan donunda bir yılanın ona...
Ben-Hur Yahudi varlıklı bir prens, aristokrat, tüccardır. Üvey kardeşi Romalı Messala ise görüşmedikleri yıllar...